Činnost TDI

Projektová fáze

Jsme schopni Vám zajistit zpracování projektové dokumentace(PD), zajištění vstupních podkladů pro zpracování PD nebo jen poradenství a konzultace během vytváření Vašeho projektu.

Inženýrská činnost

Zajišťujeme

 • stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a orgánů státní správy
 • ohlášení stavby
 • územní souhlas
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • povolení k odstranění staveb
 • změnu stavby před dokončením
 • kolaudační souhlas

Výběr zhotovitele

Pomůžeme Vám vybrat toho správného dodavatele pro Vaši stavbu. Zajistíme cenové nabídky od kvalitních a spolehlivých firem.

Výkon technického dozoru na stavbě

Při výkonu TDI pracujeme v rozsahu dle dohody s investorem a provádíme veškeré
následující činnosti

Proč stavební dozor

Pro soukromé investory je možná pojem TDI neznámý či se jim může zdát, že zajištění si dozoru na své stavbě je zbytečné a zvyšují se tím tak investiční náklady anebo si je sám investor jist, že si vše ohlídá. V případě, že investor má zkušenosti z oboru a má čas náklady na stavbu řádně hlídat, může tomu tak být. Technický dozor je pro investora, který má žádné nebo minimální zkušenosti s výstavbou obrovskou výhodou.

Jeho náplní je zejména soubor činností vedoucí k usměrňování nákladů stavby, dohled nad kvalitou prováděných prací, zejména těch částí, které budou následně trvale zakryty jinými konstrukcemi. Tím, že utratíte peníze na najmutí TDI si můžete být jisti, že stavba bude prováděna dle PD, v odpovídající kvalitě a za přiměřené náklady. Takto vynaložené peníze se Vám zcela jistě během celé výstavby vyplatí.

Ať už se jedná o nějakou drobnější rekonstrukci, nové bytové jádro či novostavbu, ve finále se Vám stavební dozor stane tím, který naopak náklady hlídá a šetří.

 

Rychlý kontakt

 • Tomáš Dömény, DiS.
 • tel: 602 213 100
 • Petr Čermák
 • tel: 602 543 652

Bližší informace

 
 
© 2011 Technický stavební dozor, všechna práva vyhrazena.